برچسب » تحلیل بنیادی غویتا

ویتانا فروش خود را ۲۶۴ درصد افزایش داد
5 ماه قبل
تحلیل بنیادی غویتا

ویتانا فروش خود را ۲۶۴ درصد افزایش داد

صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 31 شهریور این مجموعه نیز نشان می دهد که سودآوری این شرکت در این مدت نسبت به مدت مشابه در سال قبل بیش از 5 برابر شده است.