برچسب » تحلیل وصندوق

۱۰ هزار میلیارد تومان سود در انتظار سهامداران «وصندوق»
1 سال قبل
در نشست خبری عنوان شد؛

۱۰ هزار میلیارد تومان سود در انتظار سهامداران «وصندوق»

محسن بازارنوی مدیرعامل وصندوق در نشست خبری اظهار داشت که ارزش دارایی‌های شرکت بیش از 80 هزارمیلیارد تومان برآورد می‌شود که 50 درصد NAV است.

۴ همت سود در انتظار سهامداران «وصندوق»
1 سال قبل
این شرکت خریدار است؛

۴ همت سود در انتظار سهامداران «وصندوق»

«وصندوق» در سال گذشته به لطف سودآوری مطلوب شرکت‌های تابعه، به سود قابل توجهی دست یافت که به جیب سهامداران نیز خواهد رفت.