برچسب » جم

«وصندوق» وفادار به سهامداران
10 ماه قبل
این سهم پتانسیل رشد دارد

«وصندوق» وفادار به سهامداران

شرکت سرمايه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ضمن عرضه اولیه «ومدیر» در بازار سرمایه، نقدینگی حاصل از آن را صرف خرید سایر سهم‌ها نمود و در قامت حامی‌ خود درآمد.

۴ همت سود در انتظار سهامداران «وصندوق»
11 ماه قبل
این شرکت خریدار است؛

۴ همت سود در انتظار سهامداران «وصندوق»

«وصندوق» در سال گذشته به لطف سودآوری مطلوب شرکت‌های تابعه، به سود قابل توجهی دست یافت که به جیب سهامداران نیز خواهد رفت.