برچسب » حمایت روانی

«شپنا» روی حمایت روانی
1 سال قبل

«شپنا» روی حمایت روانی

شپنا کوتاه مدت احتمال موفقیت الگوی الیوت چندان هم قوی نیست و حمایت روانی هزار تومانی را باید مدنظر قرار داد.