برچسب » رییس جمهور

بازار ارز از رییسی چه انتظاری دارد؟
9 ماه قبل
سمت و سوی ارز در دولت آینده؛

بازار ارز از رییسی چه انتظاری دارد؟

انتظار می‌رود با روی کار آمدن دولت جدید شاهد فصل نوینی در اقتصاد کشور و در بازار ارز باشیم و انتظار اتفاقات مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشیم.

بورس اسیر بازی‌های سیاسی و انتخاباتی
1 سال قبل
نظرسنجی‌ها حرف از صعود می‌زنند؛

بورس اسیر بازی‌های سیاسی و انتخاباتی

در شرایطی که بازار سهام رو به افول است، سوال اصلی و مهم بسیاری از سهامداران این است که بازار سهام چه زمانی فاز صعود می‌گیرد و شاخص بورس چه بازی در پیش گرفته است؟!