برچسب » سرمایه گذاری بوعلی

حداکثر سود در انتظار سهامداران «وبوعلی»
1 سال قبل
رشد بورس، این شرکت را نمک گیر کرد؛

حداکثر سود در انتظار سهامداران «وبوعلی»

سال مالی 1399 شرکت سرمایه گذاری بوعلی با رشد حدود 5 برابری سودآوری به پایان رسید و بازار سهام در کنار تورم سود خوبی را عاید این شرکت کرد.