برچسب » نقطه حمایت

«شپنا» روی حمایت روانی
1 سال قبل

«شپنا» روی حمایت روانی

شپنا کوتاه مدت احتمال موفقیت الگوی الیوت چندان هم قوی نیست و حمایت روانی هزار تومانی را باید مدنظر قرار داد.

«شپنا» آماده صعود می‌شود؟
1 سال قبل

«شپنا» آماده صعود می‌شود؟

یکی از سهم هایی که در مدت اخیر افت شدیدی داشته و با وجود اخبار مثبت همچون افزایش سرمایه، سهامداران خود را متحمل زیان کرده «شپنا» است.