برچسب » هلدینگ معدنی غدیر

سودسازی «وغدیر» در زمین «ثاخت»
1 سال قبل
700 ريال سود نقدی در انتظار سهامداران؛

سودسازی «وغدیر» در زمین «ثاخت»

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر سال مالی خود را با رشد 89 درصدی سود به پایان رساند و برای سال 1400 فرصت‌های فروش شرکت‌های راکد و عرضه اولیه زیرمجموعه‌ها را در پیش دارد.