برچسب » وصندوق

«وصندوق» وفادار به سهامداران
1 سال قبل
این سهم پتانسیل رشد دارد

«وصندوق» وفادار به سهامداران

شرکت سرمايه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ضمن عرضه اولیه «ومدیر» در بازار سرمایه، نقدینگی حاصل از آن را صرف خرید سایر سهم‌ها نمود و در قامت حامی‌ خود درآمد.

۱۰ هزار میلیارد تومان سود در انتظار سهامداران «وصندوق»
1 سال قبل
در نشست خبری عنوان شد؛

۱۰ هزار میلیارد تومان سود در انتظار سهامداران «وصندوق»

محسن بازارنوی مدیرعامل وصندوق در نشست خبری اظهار داشت که ارزش دارایی‌های شرکت بیش از 80 هزارمیلیارد تومان برآورد می‌شود که 50 درصد NAV است.

۴ همت سود در انتظار سهامداران «وصندوق»
1 سال قبل
این شرکت خریدار است؛

۴ همت سود در انتظار سهامداران «وصندوق»

«وصندوق» در سال گذشته به لطف سودآوری مطلوب شرکت‌های تابعه، به سود قابل توجهی دست یافت که به جیب سهامداران نیز خواهد رفت.

«وصندوق» ساکت ایستاد
2 سال قبل
«کپشیر» و «ساوه» فروش‌های دی ماه این شرکت؛

«وصندوق» ساکت ایستاد

در دی ماه «وصندوق» هیچ سهمی‌از بازار سهام خریداری نکرد و در مقابل، «کپشیر» و «ساوه» را به مقداری اندک فروخت.